Vil du varetage centrale funktioner som leder? Så bliv kvalificeret med en akademiuddannelse i ledelse. 

Med denne uddannelse kan du varetage vitale ledelsesfunktioner i en organisation, både i det øverste ledelseslag og i relation til medarbejderne. Du kan understøtte en organisations strategiarbejde og daglige drift, både selvstændigt og som del af et team.

Du får en praktisk orienteret lederuddannelse med masser af anvendelige ledelsesteorier og -metoder, som du kan bringe i spil i dit nuværende arbejde – eller bruge som springbræt til en forfremmelse.

Du får redskaber til at udvikle dit lederskab inden for rammerne af både små og store, private og offentlige organisationer. Og du lærer at bidrage til (tvær)faglige samarbejder. På den måde bliver du en alsidig leder med flere mulige karrierespor.

Gennem forløbet lærer du at udvikle organisationen og styrke bundlinjen i samspil med den øvrige ledelse. Desuden får du færdighederne til at lede dine medarbejdere på en kompetent og konstruktiv måde. Du får altså en helstøbt ledelsesprofil.