Arbejder du som leder, og vil du lære hvordan du bedst muligt understøtter din virksomheds behov og strategier?

Med en akademiuddannelse i ledelse bliver du kvalificeret til selvstændigt at varetage funktion i forhold til områderne organisation, personale og ledelse i private og offentlige virksomheder.

Du lærer at forstå centralt anvendt teori og metode inden for ledelsesfeltet.

Du bliver desuden kvalificeret til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt til i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen praksis.

Formålet med Akademiuddannelse i Ledelse er at give dig en praktisk og anvendelsesorienteret uddannelse i ledelse baseret på et teoretisk grundlag.

Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage centrale funktioner inden for ledelse på en måde, der understøtter din organisations situationsbestemte behov og strategiske målsætninger.