Cirka en gang om ugen igennem de seneste omtrent 2,5 år har elektriker Kim Petersen mødt ind hos KEA i Hellerup. I weekenderne har han oftest takket nej til ekstra udkaldsvagter for i stedet at fordybe sig i lektier eller netværket med sine studiekammerater, der ligesom ham har valgt at læse videre på Akademiuddannelsen (AU) i El-installation.

Som teknisk arbejdsleder hos Eltel Networks arbejder Kim med både udekørende og administrative opgaver.

”Jeg arbejder med forsyning i Eltel, som er en af de førende aktører på infrastruktur-området.
Jeg laver primært 10/0,4kV installationer, og er ansat i Privatstationer, som er en del af Power.
Privatstationer er en specialiseret afdeling hvor vi håndterer opgaver for større virksomheder i både ind- og udland, ” fortæller Kim om sit arbejde.

Han valgte uddannelsen for at tilegne sig den fornødne teori til at projektere og dimensionere forsyningsinstallationer.

Billede: Kim Petersen, færdiguddannet fra KEA i AU i El-installation 2021.

To år efter han blev udlært som elektriker, startede Kim som 27-årig på AU i El-installation på deltid ved siden af sit fuldtidsjob.

En uddannelse der cirka tager 2½ år at gennemføre ved siden af et fuldtidsjob, og som Kim har været godt og vel to år om at gennemføre ved at tage alle fagmodulerne med det samme efterhånden som de blev udbudt. Uden afbrydelser eller forsinkelser, da han bestod alle eksamener i første forsøg. Da han afleverede sit afsluttende afgangsprojekt, kunne han fejre, at han var bestået som yngste mand på holdet.

Hvorfor valgte du efter kun to år på arbejdsmarkedet som uddannet installationselektriker at sætte dig på skolebænken igen?

”Jeg har valgt uddannelsen for at kunne bygge videre på den viden, jeg havde fra elektrikeruddannelsen, og dermed få det fulde udbytte af el-branchen. Jeg ville have større indsigt i hvordan det hele fungerer. Og det har jeg helt bestemt fået,” fortæller Kim.

”Det var min egen idé at starte på uddannelsen i sin tid. Da jeg først havde taget initiativet, bakkede min arbejdsplads op om beslutningen. Jeg kørte mange udkaldsvagter forinden, så jeg måtte pludselig prioritere tiden til lektier i stedet,” fortæller Kim, der ikke havde stiftet familie endnu, da han startede på uddannelsen, men under sit afsluttende eksamensprojekt på uddannelsen blev far for første gang.

Mange af KEAs studerende på AU i El-installation vælger da også at tage deltidsuddannelsen enten før de stifter familie, eller efter børnene er blevet lidt ældre. Og stort set alle, der vælger deltidsuddannelsen i El-installation fremfor fuldtidsstudiet til El-installatør, gør det, fordi de ønsker at kunne fortsætte med at arbejde ved siden af.

”Ja, jeg valgte at tage uddannelsen på deltid og ikke på fuldtid for at kunne passe arbejdet ved siden af,” bekræfter Kim.

 

Billede: t.v. Kim Petersen, teknisk arbejdsleder hos Eltel Networks. t.h. studiekammerat, Bo Bjælkerup Pedersen, Projektleder hos Dyhl Electric.

Hvad har du indtil videre kunnet bruge uddannelsen til?

“Jeg har kunnet bruge uddannelsen til at få noget teori bag det praktiske arbejde, jeg kørte og lavede. Så en meget dybere forståelse for det elektrotekniske.”

”På grund af uddannelsen har jeg kunnet forklare kollegaerne, hvorfor vi laver installationerne, som vi gør, og jeg er under uddannelsen gået fra at køre som tekniker og over til en mere instruerende rolle, som stadig er med på projekterne,” fortæller Kim, der også giver uddannelsen cadeaux for, at han har udviklet sig personligt.

”Jeg arbejder mere velovervejet nu, og ser den større sammenhæng i arbejdsprojekterne.”

De medstuderende på studiet har spillet en stor rolle for Kim. De ses både offline og online i deres Facebook-studiegruppe, og har været noget af det allerbedste ved hans uddannelsesforløb, fortæller han:

”Den tekniske sparring med mine klassekammerater og muligheden for at arbejde sammen over teams – klassens sammenhold har været det allerbedste.”

Om selve studiets faglige indhold og underviserne fortæller Kim:

”Jeg synes fagmodulerne har fungeret fint som en samlet helhed og været gode på forskellige områder.”

”Thomas Gustavsen, som har været vores primære underviser i mange af fagene, har især formået at forbinde teori og praksis sammen til noget, der gav mening.
Han har holdt undervisningen interessant og lærerig.”

Billede: Kim Petersen står som nr. 2 fra venstre sammen med hans afgangshold i AU i El-installation. Thomas Gustavsen ses forrest på hug.

Forsyning er et område indenfor elbranchen, hvor Kim oplever, der mangler uddannet arbejdskraft.

”Jeg kommer jo fra forsyningsbranchen, det er en niche for sig. Men vi har også haft forsyningsfag her på KEA. Mange elektrikere har måske kørt boliginstallation, men har aldrig dykket ned i det foranliggende forsyningsnet, denne del af elbranchen er også repræsenteret på uddannelsen. Det synes jeg har været fremragende. Så det er derfor også en uddannelse, der favner meget bredt.
Med undervisning i alt fra bygningsautomatik til højspændingsanlæg ”

Hvorfor bør flere fra forsyningsbranchen efteruddanne sig?

”Fordi forsyningsbranchen har et stigende behov for både dygtige installatører og teknikere, så vi kan imødegå den grønne omstilling.”

Hvad skal andre overveje, før de vælger uddannelsen?

”De skal gøre op med sig selv om de vil det nok, og om de har den selvdisciplin, som det kræver at tage uddannelsen på deltid. Der skal lægges en masse tid i lektierne, så en struktureret tilgang til opgaverne og gode notater er vejen frem”

Har du et bud på, hvad fremtiden byder på indenfor din branche?

”Ja, ganske enkelt mulighed for en spændende karriere og personlig vækst. Det er jo en branche i konstant udvikling, som også efterspørger dygtige ledere,” fortæller Kim.

Vil du anbefale uddannelsen AU i El-installation på deltid til andre?

”Jeg har allerede anbefalet andre at tage uddannelsen. Fordi det gør, at man rykker sig rent fagligt og får nogle flere muligheder. Du begynder lige pludselig at få åbnet nogle døre, du ellers ikke havde, og du får en forklaring på mange af de spørgsmål, du har undret dig over.
Ja.. Kort sagt, Så du får noget teori bag det praktiske – helt klart.”

Har du nået dit mål med uddannelsen?

”Helt bestemt - over al forventning.”

Fremover vil man kunne se Kim på KEAs uddannelsesmaterialer, da han har sagt ja til at være en af vores ambassadør for Akademiuddannelsen i El-installation.

Billede: Kim Petersen på en anderledes arbejdsopgave - fotooptagelse for KEA.

Blev du inspireret? Du kan læse El-installation som fuldtidsstudie eller på deltid ved siden af dit job

Vi tilbyder uddannelsen i to forskellige udgaver. Læs mere her:

Få overblikket over forskelle og ligheder ved de to uddannelser her (PDF)