Vil du levere effektive, tidssvarende og veldokumenterede bygningsinstallationer til den rigtige pris? KEA giver dig redskaberne.

Efter forløbet kan du planlægge og udføre elektriske bygningsinstallationer. Desuden kan du udarbejde den relevante dokumentation. Det er færdigheder, som vil styrke din faglige profil på et område, som er centralt for branchen.

På den del af forløbet, som handler om elektriske bygningsinstallationer, bliver du kvalificeret til at gennemføre alle aspekter af installationerne. Du lærer at levere tidssvarende og rentable løsninger samt at formidle og begrunde dine valg overfor andre. Du får også den nødvendige viden til altid at arbejde inden for reglerne på området.

Den del, som handler om teknisk dokumentation, klæder dig på til at udarbejde, formidle og tage ansvaret for dokumentationsmateriale, herunder tekniske tegninger. Derudover lærer du at vælge og anvende relevante programmer til at projektere el-entrepriser.

Gennem forløbet får du de nyeste teknologiske redskaber, branchen kan præstere. Du lærer også at arbejde tværfagligt og udvikle dine egne kompetencer. Dermed kan du løbende holde din uddannelse ved lige, så du bliver ved at være konkurrencedygtig.

Fagmodulet er en del af Akademiuddannelse i El-installation. Ønsker du at tage hele uddannelsen, skal du tage fagmodulet efter Boliginstallationer og Teknisk beregning på kredsløb.