Hvilken rolle spiller du i din virksomheds kommunikation?

Strategisk kommunikation handler om, hvordan du og din virksomhed kommunikerer mest effektivt internt, mens I eksternt får skabt de bedst mulige relationer til omverdenen.

Modulet Strategisk kommunikation giver dig nogle enkle og effektive værktøjer, der gør dig i stand til at præsentere din virksomheds budskab optimalt i forhold til medarbejdere, kunder og andre interessenter.

Undervejs i undervisningen vil du blive præsenteret for en lang række cases, der giver et spændende indblik i virksomheders brug af strategisk kommunikation. Du vil komme til at arbejde med emner som intern kommunikation, værdikommunikation, story telling, PR, branding, kommunikationsplaner, forandringskommunikation og krise kommunikation. Med uddannelsen vil du få et godt afsæt til at forstå din egen virksomheds kommunikationsudfordringer.

Hver undervisningsgang er bygget op omkring øvelser, hvor du og dine medstuderende får mulighed for at afprøve værktøjer og teori i praksis.