Er du træt af lange møder uden klare mål? Så lær at skabe optimale rammer for udvikling og effektive processer. 

Efter fagmodulet kan du facilitere møder og gruppeprocesser, som er målrettede og effektive – og som engagerer dine medarbejdere. Du får færdigheder, som er relevante i de fleste organisationer – og som du straks kan bringe i spil på din egen arbejdsplads.

Du lærer at håndtere gruppedynamikker og facilitere grupper, så du kan anvende deres ressourcer på den bedst mulige måde.

Du får redskaber til at skabe læring og udvikling og håndtere konflikter. Og du lærer at anvende feedback, som udvikler medarbejderne.

Forløbet vil gøre dig bevidst om dine egne udviklingsmuligheder som facilitator.

Procesfacilitering er et valgfag på Akademiuddannelse i Ledelse.