Med Procesfacilitering kan du skabe gode rammer for involvering og læring samt opretholde et engageret miljø hvor den enkelte deltager bidrager aktivt.

Du lærer en række teknikker og metoder som du kan anvende til at facilitere effektive og meningsskabende processer til fx møder, forandringsprocesser og udviklingsforløb.

Procesfacilitering er et valgfag på AU i Ledelse.