Du beskæftiger dig med det sociale netværks værdi i organisationen, og du får indblik i social kapital som drivkraft for organisatorisk udvikling.

På modulet Ledelse der skaber social kapital lærer du om social kapital som en vigtig ressource, når ledelsen skal tackle nye udfordringer i form af krav om fx innovation, samarbejde og selvledelse.

Du vil få viden om sammenhængen mellem social kapital og virksomhedens performance, og hvordan social kapital kan være en ressource og en produktiv kraft, der giver synergi i organisationen.

Ledelse der skaber social kapital er et valgfag på AU i Ledelse.