Lær at håndtere arbejdet på mindre varmeanlæg med tilhørende automatik

På modulet Varmeinstallation bolig lærer du at beregne og dokumentere boligers varmetab og energibehov samt at varetage drift og vedligeholdelse af mindre varmeanlæg med tilhørende automatik.

Endvidere kan du anvende forskellige metoder til at projektere og dimensionere mindre varmeanlæg samt at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer.

Du skal have gennemført og bestået modulet Grundlæggende VVS-tekniske begreber, før du kan starte på dette.