Effektive møder med fælles ejerskab

Denne kursusdag handler om møder. Du lærer, hvordan du som mødeleder kan bruge co-creation principperne til at skabe ejerskab og engagement hos mødedeltagere og sikre, at mødet munder ud i fælles beslutninger og konkrete handlinger, som deltagerne kan se sig selv i.

På kurset lærer du at opstille et klart mål for mødet, at skabe fælles ejerskab og at konkretisere idéer og visioner, så de føres ud i livet og giver mærkbare resultater, der kan implementeres i hverdagen.

Du bliver introduceret til grundprincipperne i facilitering, de tre co-creation håndtag og mødets tre faser - viden, som du kan sætte i spil i din hverdag med det samme.

Co-creation-processer skaber medejerskab og engagement og kan med fordel tænkes ind i de tidlige faser af opgaveløsningen eller i forandringsprocesser, hvor medarbejdere og teams skal udforme fælles mål for fremtiden.

På kurset lærer du også at styre gennem de forskellige faser fra forberedelse til evaluering, så du sikrer fokus, effektivitet og kvalitet på møderne.