Lær at coache en organisation til bedre resultater. 

Efter fagmodulet kan du bruge coaching til at fremme kompetenceudvikling og læring i en organisation. Du har fået et nyt og virkningsfuldt redskab til at lede og udvikle dine medarbejdere.

Du får alle coachingens modeller og teknikker – og praktisk erfaring med at bruge dem som en del af din daglige ledelsespraksis.

Du lærer at vurdere, hvornår coaching er et relevant ledelsesredskab, og hvordan det redskab skal bruges i en given situation.

Forløbet styrker dit personlige lederskab og selvværd. Det giver dig også bedre mulighed for at løse mange af de udfordringer omkring personaleudvikling, som du skal imødegå i hverdagen.

Coaching i organisationer er en del af Akademiuddannelse i Ledelse.