Coaching er et stærkt værktøj til at åbne nye døre for udvikling af kompetencer og læring i organisationen.

Coaching er en særlig samtaleform, der adskiller sig fra andre samtaler ved at have en tydelig struktur og fastlagt disciplin.

Hos KEA Kompetence vil vi give dig værktøjer, som du kan bruge til at udvikle din ledelseskompetence, og vi fokuserer særligt på lederens rolle i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring.

Coaching i organisationer er en del af AU i Ledelse.