Du har mulighed for at specialisere dig indenfor en afgrænset del af el-autorisationsområdet og få en delautorisation.

Hvis du tager en delautorisation, bliver du autoriseret til "el-installationer i boliger". Delautorisationen giver dig således mulighed for at stå for al det autorisationskrævende elarbejde, der kan være i en bolig. Det gælder både helårsbeboelse og sommerhuse mm., der er godkendt til overnatning.

Fællesinstallationer i fx flerfamilieshuse og boligbyggeri er ikke inkluderet.

En delautorisation udelukker ikke, at du på et senere tidspunkt tager en fuld autorisation. Du vil kunne få merit for de første fire moduler på delautorisationen.