Vil du være specialiseret indenfor en afgrænset del af el-autorisationsområdet og blive fagligt ansvarlig i en virksomhed med delautorisation (i EDBO)?