Virksomheder i dag befinder sig i en opadgående kommunikationsspiral, hvor det er lederens opgave at navigere i dette kaos og gennem kommunikation skabe mening hos medarbejderne og samtidigt sikre, at virksomheden når sine mål.

Som leder skal du følgelig finde din egen kommunikationsstil, når du skal udfylde denne rolle. De værktøjer, metoder og modeller du får på dette modul, vil styrke din kommunikative praksis, så du gennem kommunikation kan skabe endnu bedre resultater og skabe et arbejdsmiljø, der fremmer arbejdsglæde og effektivitet.

Da virksomheder befinder sig i et foranderligt samfund, skal du som leder også kunne håndtere disse pres på virksomheden. Det medfører, at lederens evne til at sætte sig selv i kontekst og forstå sine omgivelser og sig selv er afgørende for, at få succes som leder. En helt afgørende kompetence for en leder er således at evne at forstå - reflektere over - og udvikle sig selv. Det gælder overbevisninger, værdier og evnen til at aflæse sit ledelsesrum, så lederens adfærd kan udvikles i trit med de ledelsesmæssige udfordringer.