Vil du have opdateret dine kompetencer og lære om det sidste nye indenfor fx bæredygtigt byggeri, energibesparende renovering og digitalisering?

En akademiuddannelse i Byggeteknologi kan opkvalificere dig, der allerede er i, eller har erfaring fra bygge- og anlægs-branchen, men som har behov for at få nye byggetekniske kompetencer eller få ajourført de eksisterende, fx inden for byggematerialer, byggeteknik, digitale bygningsmodeller, bygningsfysik og -konstruktioner.

AU i Byggeteknik imødekommer den udvikling, der er i gang i bygge- og anlægsbranchen ift. nye materialer, digitalisering (BIM) og byggeteknikker, herunder udviklingen inden for bæredygtigt byggeri og energibesparende renovering og vedligeholdelse.