På faget Personaleledelse og jura i byggeriet lærer du om ansættelse og ledelse i forhold til det fagretlige system.

Du lærer om, hvilke konsekvenser ledelsesretten indebærer i forhold til pligter, rettigheder og medarbejderrettigheder – f.eks. i forhold til afskedigelse.

Du får kompetencer til at udarbejde ansættelseskontrakter efter gældende overenskomster og det fagretlige system.