Vil du udvikle din egen strategiske ledelsestilgang og ledelsespraksis?

På modulet Det strategiske lederskab styrker du din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Du bliver med andre ord en kompetent og fremsynet leder i forbindelse med strategiarbejdet.

Du bliver som leder udstyret med en værktøjskasse fuld af metoder, teorier og redskaber, som du kan bruge aktivt til dine ledelsesopgaver, og du bliver rustet til at lede på baggrund af virksomhedens strategier og til at drive forandringsprocesser.

Det strategiske lederskab er et obligatorisk fag på AU i Ledelse.