Bliv en mere strategisk, fremsynet og handlekraftig leder. 

Efter fagmodulet kan du identificere strategiske problemstillinger og udarbejde løsningsforslag. Derudover kan du sætte det strategiske lederskabs værktøjer i spil i det praktiske ledelsesarbejde.

Med dine nye strategiske briller bliver du en mere fremsynet og kompetent leder, som kan bidrage til organisationens langsigtede mål og planer – såvel som deres praktiske udmøntning.

Du får redskaber til at lede på baggrund af en organisations strategi og drive forandringsprocesser i overensstemmelse med den. Og du lærer at udvise personligt, reflekteret og autentisk lederskab.

Forløbet er givtigt for enhver leder, men ikke mindst for dig, som gerne vil arbejde med ledelse på højeste plan.

Det strategiske lederskab er et obligatorisk fagmodul på Akademiuddannelse i Ledelse.