Afgangsprojektet er sidste skridt på vejen til din akademiuddannelse.