Lær at kvalitetssikre industrielle maskinanlæg, så de fungerer optimalt og driftssikkert.

På modulet Maskinteknologi arbejder du med kvalitetssikring af maskinanlæg samt risikovurdering af anlægget. Du lærer om optimering af opbygning og design af maskiner herunder forståelse af elektriske kredsløb, valg af komponenter og teknisk dokumentation.

Desuden opnår du færdigheder og kompetencer i at analysere, vurdere, re-designe og herunder optimere industrielle maskinanlæg og kunne se sammenhængen i forhold til anvendte automationselementer.

Vi anbefaler, at du inden start af dette modul har kompetencer, der svarer til det, man lærer på modulet Styring og regulering.