Lær at kvalitetssikre industrielle maskinanlæg, så de fungerer optimalt og driftssikkert.

På modulet Maskinteknologi arbejder du med kvalitetssikring af maskinanlæg samt risikovurdering af anlægget. Du lærer om optimering af opbygning og design af maskiner herunder elektriske kredsløb, valg af komponenter og teknisk dokumentation.

Desuden opnår du færdigheder og kompetencer i at analysere, vurdere, re-designe og herunder optimere industrielle maskinanlæg og kunne se sammenhængen i forhold til anvendte automationselementer.

Du skal have taget uddannelsens obligatoriske fagmoduler (Udvikling af automatiske styringer og Regulering af procesanlæg), før du starter på dette modul.