Få værktøjer til at relatere videnskabelige metoder til digital konceptudvikling, og bliv skarp på anvendelsen af brugerundersøgelser og analyser.

Videnskabsteori og metode er et obligatorisk fagmodul på diplomuddannelsen i Digital Konceptudvikling. På fagmodulet lærer du at mestre de mange videnskabelige metoder, så du baserer dine beslutninger på reel viden og ikke blot formodninger.

Overblik over videnskabelige metoder

Videnskabsteori og metode giver dig værdifuld viden om de forskellige videnskabsteoretiske retninger, og de kobles med de nyeste tendenser indenfor den digitale udvikling.

Dermed bliver du bedre i stand til at træffe vigtige beslutninger om anvendelsen af kvalitative og kvantitative metoder.

Fagmodulet giver dig redskaber til at håndtere testning og analyse af brugeradfærd samt digitale kommunikationsløsningers design, funktionalitet, brugervenlighed og informationsarkitektur.