Energiteknologi fylder mere og mere i samfundet. Der indbygges flere tekniske installationer i bygningerne end nogensinde før, og måden man bruger dem på, er afgørende for det samlede energiforbrug. 

Når en kunde skal vælge rådgivning, starter de ofte med at spørge håndværkeren. Det er oplagt, da vedkommende kommer som specialist og løser problemer, men en håndværker er ikke uddannet til at forstå alle de andre faggruppers potentialer og problemer.

Energiteknolog-uddannelsen giver dig kompetence til at kunne rådgive om energiforhold i en bygning.

Du vil efter gennemført uddannelse kunne designe, beregne og anvise konkrete tiltag, der vil give energibesparelser. Derfor vil du kunne være den i firmaet, der skaber tillid gennem kompetencer og viden.

Ved at kunne anvise løsninger på mange andre områder end dit eget, vil du kunne skabe sammenhæng mellem, hvad kunderne har brug for, og hvilke muligheder der er – også udenfor dit eget område.

Byggeteknik er også et område, der udvikler sig eksplosivt, og derfor er der god grund til at blive klogere på dette område.

Deltidsuddannelsen er for folk, der har arbejdet med feltet i en årrække, og nu ønsker at dygtiggøre sig på flere områder.

Derfor kommer de fleste med relevant viden, der er oplagt at bringe ind i undervisningen, da man ofte har meget stor viden om praksis på sit eget felt, men knap så meget viden på andres felter.

Derfor er der i denne uddannelse ofte videndeling mellem kursisterne og underviseren, om hvordan dagens praksis foregår.