Lær at idriftsætte, indkøre og vedligeholde automatiske anlæg.

Med det valgfri modul Drift og vedligehold får du både den teoretiske viden vedr. gældende standarder for vedligehold samt de praktiske færdigheder og kompetencer ift. planlægning og udførelse af vedligehold samt kvalitetssikring heraf.

Du lærer at planlægge og udføre systematisk vedligehold på automatiske anlæg, ligesom du lærer at inddrage miljø- og sikkerhedsmæssige aspekter i vedligeholdelsesarbejdet.