Arbejder du med el, og vil du kvalificere dig yderligere, så du selvstændigt kan projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg?

Akademiuddannelse i El-installation er en deltidsuddannelse, som er tilrettelagt, så du kan passe dit daglige arbejde ved siden af.

Uddannelsen sætter dig i stand til - selvstændigt - at kunne varetage arbejde med at projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde på forskellige typer af bygninger, eksempelvis etageejendomme og industribygninger.

Hvis du ønsker at få en autorisation, kan du læse mere på Autoriseret el-installatør.

Uddannelsen matcher det, du lærer på Akademiuddannelse i El-installation, men afsluttes med en autorisationsprøve.