Vil du være specialiseret indenfor en afgrænset del af VVS-autorisationsområdet og blive fagligt ansvarlig i en virksomhed med delautorisation (i VDBO)?