Lær at rådgive kunder om alle aspekter ved dimensionering, installation og vedligehold af biomassekedler og -ovne.

Hvis du tager modulet Biomassekedler og -ovne - VE installatør, bliver du certificeret VE installatør for biomassekedler og –ovne. Fokus er på at sikre tilstrækkeligt kendskab til lovgivning – herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, planlovgivning, brandlovgivning og europæiske standarder.

Du bliver i stand til at foretage enkle beregninger af anlægsstørrelser, beregning af energibehov og akkumuleringstanke til denne type anlæg.

Du vil blive i stand til at projektere et anlæg mht. varmefordeling, styring/regulering og sikkerhedsudstyr.

Du skal have tilstrækkelig kendskab til området på forhånd for at kunne følge med. Modulet bygger på, at du har viden om varmetabsberegninger og biomassekedler/-ovne for at kunne følge med i dette kursus. Deltagere der tager dette modul alene forventes at være installatører allerede.