Fra idé til produkt, vær klar til at løfte opgaven.

Lær at sammensætte virksomheders produkt-portefølje på basis af viden om markedet og kundebehov og under hensyntagen til bæredygtigheden af produkterne.

Du bliver fortrolig med forskellige produktudviklingsprocesser, skitseringsteknikker og fysiske modeller – og kan opstille kravspecifikationer og anvende kreative metoder til idégenerering.

Du bliver også trænet i tværfaglige arbejdsprocesser inden for produktudvikling.