Vil du træffe bedre ledelsesbeslutninger? Lær at forstå de faktorer, som bør påvirke dine valg – og altid påvirker resultatet af dem.  

Efter fagmodulet kan du lede organisationen henimod de langsigtede mål - og ad en vej med færre usikkerheder.  

Du lærer at forstå samspillet mellem organisation, udvikling og samskabelse samt ledelse, styring og strategier.   

Du får redskaber til at tilrettelægge, implementere og forankre strategi. Og du kan analysere sammenhænge mellem strategier, tilgængelige ressourcer og organisatoriske faktorer som kultur, struktur og processer. Du lærer også at kommunikere på et sprog, som skaber legitimitet overfor interessenter. 

Forløbet lærer dig at inddrage et væld af faktorer i dine overvejelser som leder.  Dermed bliver du kvalificeret til at træffe mere velinformerede og målrettede beslutninger til gavn for organisationen.