En virksomhed skal kunne agere på omgivelsernes pres og samtidig have et langsigtet perspektiv.

På dette modul lærer du at arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.