Tid til forandring

Med faget Forandringsledelse bliver du klædt på til at kunne analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser i din virksomhed.

Du får redskaber, som du kan bruge til at motivere dine medarbejdere, så forandringer bliver mere håndgribelige for dem, og giver dem mod på nye udfordringer. Samtidig skal du som leder kunne vurdere og vælge mellem forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete forandringssituationer.

I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis skal man kunne analysere, reflektere over og håndtere forandringsledelse. Det lærer du på Forandringsledelse.