Lær at lede medarbejdere og kollegaer effektivt igennem forandringer. 

Fagmodulet lærer dig at lede forandrings- og udviklingsprocesser i din organisation og indgå i tværfaglige samarbejder omkring dem. Du bliver derned kvalificeret til at tackle de forandringer, som karakteriserer det moderne arbejdsmarked. 

Du får redskaberne til at vælge relevante løsninger på forandringsrelaterede problemstillinger. Desuden lærer du at formidle problemstillingerne til interessenter. 

Du bliver klædt på til at motivere dine medarbejdere og gøre forandringer mere håndgribelige for dem. Derudover lærer du at udnytte vekselvirkningen mellem ledelsesteori og –praksis, og vælge den mest effektive ledelsesform i konkrete udviklingsscenarier. 

Forløbet ruster dig til at blive en bedre leder og en mere attraktiv medarbejder for de mange organisationer, som går gennem udviklingsprocesser.