Du har mulighed for at specialisere dig indenfor en afgrænset del af VVS-autorisationsområdet og få en delautorisation.

Hvis du tager en delautorisation, kan du enten blive autoriseret til "Vand og afløb i boliger" eller "Vand og afløbsinstallation i både boliger og industri". 

Hvis du bliver autoriseret til "Vand og afløb i boliger", giver delautorisationen dig mulighed for at stå for det autorisationskrævende VVS-arbejde, der kan være i en bolig. Det kan fx være vandinstallationer i boligen eller afløbsarbejde over terrænhøjde. Delautorisationen gælder både helårsbeboelse og sommerhuse mm., der er godkendt til overnatning.

Bliver du autoriseret til "Vand og afløbsinstallation i både boliger og industri", må du udføre autorisationskrævende vand- og afløbsinstallationer i både private boliger og i industribygninger. Vær opmærksom på at denne delautorisation ikke giver autorisation til at udføre arbejde på gasområdet.

En delautorisation udelukker ikke, at du på et senere tidspunkt tager en fuld autorisation. Du vil kunne få merit for de første fire moduler på delautorisationen.