Ledelse af HR-processer

På diplomfaget HRM og ledelse får du et indgående kendskab til HRM (human resource management). HRM har vundet stort indpas gennem de seneste 25 år, og paletten af aktiviteter er stor, og til tider kan det være vanskeligt at vurdere, hvilke programmer og tiltag inden for HRM, der har en effekt. 

HRM aktiviteter skal derfor baseres på en række forudsætninger, der bl.a. udgøres af kulturelle og strukturelle parametre i organisationen. I forhold til ledelse skal HRM medvirke til at motivere medarbejderne, og dette afsæt skabes gennem indsigt i, hvorledes en organisation forvalter sine menneskelige ressourcer og i samarbejde med linjeledelsen og topledelsen.  

Rollen som HRM medarbejder er dermed ledelse og ejerskab for processer, hvor HRM værktøjerne i processen skal skabe merværdi i organisationen, hvilket kræver indsigt i både værktøjer og virksomhed.