Med Brand Journalism får du konkrete værktøjer til at udvikle fortællinger om din virksomheds mærkesager med afsæt i virksomhedens værdier, kultur og målgrupper.

På Brand Journalism fokuserer vi på processen fra idegenerering til udgivelse af den færdige fortælling på en relevant platform.

Du kommer til at arbejde med både den sproglige fortælling og det visuelle univers omkring historien ved at eksperimentere med forskellige genrer, fortælleteknikker og visualiseringsmetoder.

Dermed bliver du i stand til at udvikle og producere konkrete historier, der tager højde for din virksomhed, målgruppe og kontekst.

Du lærer at vinkle og tilpasse din historie til digitale og analoge platforme med udgangspunkt i aktuelle emner, relevante for din virksomhed, målgrupper og tidsånden.

Brand Journalism gør dig i stand til at udvikle historier til både internt og eksternt brug.