Vil du gerne lede projekter til succes? Så få redskaberne til at blive en effektiv projektleder. 

Efter fagmodulet kan du lede projekter under hensyntagen til en organisations mål, drift, interessenter, økonomi og værdier. Du bliver altså en allround projektleder med færdigheder i at få projekter godt fra start og – ikke mindst – godt i mål.

Du får redskaberne til at forestå organisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling af projekter. Du lærer at håndtere et projekts strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår. Og du lærer at udarbejde projektbeskrivelser og arbejde med projektgrupper.

Derudover kvalificerer forløbet dig til at følge op på et projekts resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation.

Ikke mindst lærer du at relatere din egen ledelse og kontekst til teorier, begreber og metoder inden for projektledelse – og udvikle din ledelse derefter. Med udgangspunkt i den leder, du er, giver forløbet dig altså mulighed for at blive den bedste projektleder, du kan blive.