Byggeriets Lederuddannelse (BLU) giver dig praktiske værktøjer, der styrker dit lederskab og din evne til at sætte – og nå – mål i fællesskab med andre.

I bygge- og anlægsbranchen er der et stort behov for ledere, der evner at agere i et komplekst og udfordrende miljø, hvor udøvelsen af ledelse har mange vinkler.

God ledelse i alle faser af og på alle niveauer i såvel større som mindre byggeprojekter er en forudsætning for at komme i mål og skabe værdi for såvel bygherre som sikre indtjeningen i egen virksomhed.

Dansk Byggeri, IBA og KEA udbyder sammen branchens stærkeste lederuddannelse, som giver dig et væld af ledelsesværktøjer, hvad enten du er leder på vej til dit første lederjob, allerede er byggeleder eller projektleder/projektchef med en byggeteknisk baggrund som f.eks. konstruktør eller ejer din egen håndværksvirksomhed.

Vi tager udgangspunkt i din egen hverdag og virksomhed til gavn for såvel din virksomhed, dem du leder, som for dig og din egen personlige udvikling.