Få værktøjerne til at gøre den daglige drift mere effektiv

Har du brug for i højere grad effektivt at kunne planlægge, styre og organisere den daglige drift? I installationsbranchen er det vigtigt at kunne arbejde effektivt.

På modulet Virksomhedsdrift i installationsbranchen bliver du i stand til at planlægge, styre og organisere med centrale metoder og praksis indenfor generel virksomhedsstyring men også indenfor specifikke områder såsom entreprisestyring eller økonomi.

Du lærer at arbejde med et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi, herunder at skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift. Du får også kompetencer til at håndtere etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

Herudover bliver du klædt på med kompetencer indenfor blandt andet:

  • Udvikling af virksomheder, herunder risikostyring
  • Etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed samt udvikling og skabelse af idé og et forretningsgrundlag
  • Indkøb og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer, levering/aflevering og afsætning
  • Udvikling af virksomheder og risikostyring
  • Centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en installationsteknisk virksomhed og dens interessegrupper
  • Udarbejdelse af forretningsplaner