Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas, varme, vand og afløb.

På uddannelsen får du viden og indsigt i vvs-teknisk teori og metode samt gældende love og regler, og du lærer at omsætte teorien til praktisk projektering af gas- og vvs-tekniske anlæg. Med en uddannelse til VVS-installatør bliver du opkvalificeret til at planlægge og udføre gas- og VVS-tekniske anlæg og installationer med anvendelse af den nyeste teknologi.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har brancheerfaring og som ønsker mulighed for at søge VVS-autorisation. Som VVS-installatør kan du lede installationstekniske projekter og påtage dig det autorisationsmæssige ansvar.