Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas, varme, vand og afløb.