Opmærksomheden og forståelsen omkring lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejdere indbyrdes skærpes. Samspillet er medskabende for organisatoriske udviklingstænkninger og -muligheder i egen organisation.