Lær at håndtere arbejdet på større varmeanlæg med tilhørende automatik

På modulet Varmeinstallation bygning lærer du at etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af større varmecentraler og varmeanlæg med tilhørende automatik.

Endvidere får du kompetencer til at vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende større varmecentraler, varmeanlæg med tilhørende automatik.

Du skal have gennemført og bestået modulet Varmeinstallation bolig, før du kan starte på dette modul.