I større bygninger er anlæg med køl almindelige. For at teknikere, der besøger disse bygninger og tilser tekniske installationer herunder bygningsautomatik-systemer, kan løse problemer, er det en fordel at forstå, hvordan de forskellige tekniske installationer fungerer.

Fagmodulets formål er at forstå opbygning og funktion af større ventilationsanlæg med køl, med henblik på at kunne identificere, om anlægget er korrekt indstillet, men ikke fungerer, eller om anlægget har fejl, som kræver at tekniker tilkaldes.