Et ufaglært job med udskiftning af printerpatroner hos Rambøll blev starten på en karriere inden for IT for Mickey Fischer. De kunne se et potentiale i Mickey, og med deres støtte tog han ikke bare én uddannelse men to – noget de har stor glæde af i dag. 

"Da jeg startede hos Rambøll i 2010, var jeg lige kommet tilbage fra at have været udsendt i Afghanistan for Forsvaret, og skulle bare bruge et eller andet job," fortæller 34-årige Mickey Fischer, der herefter startede med at gå og udskifte printerpatroner.

Hurtigt fik Mickey lov til også at ordne telefoner og computere som ufaglært IT-supporter, og inden længe tilbød hans leder ham at tage datateknikeruddannelsen med en læreplads hos Rambøll. "Det slog jeg til på," fortæller Mickey med et smil.

Det viste sig at være noget, der fangede Mickeys interesse, men niveauet i uddannelsen var ikke så højt som hans ambitioner, så efter han blev færdig, ledte han snart igen efter noget mere uddannelse, han kunne bygge oven på.

Her faldt valget på deltidsuddannelsen Diplom i IT-sikkerhed, som han netop er dimitteret fra med fuld opbakning fra sin leder. En uddannelse som han siden august 2021 har brugt en arbejdsdag om ugen på at læse ved siden af sit fuldtidsarbejde som Lead IT System Engineer hos Rambøll, og netop er blevet færdig med i januar 2023.

’Betaler tilbage’ med viden om anvendelse af metrikker i Rambøll

I dag har Mickey taget mange skridt op fra IT-supporter til Lead IT System Engineer, og arbejder nu med configuration management af Rambølls Windows infrastruktur. Det er både på servere og computere, hvor han sørger for, at Rambølls konfigurationer på enhederne er korrekte, og at de efterlever de krav, der bliver sat for IT-systemerne.

Han gengælder i dag sin arbejdsplads' opbakning ved at bruge alt det, han har lært undervejs i uddannelsen Diplom i IT-sikkerhed. Han har netop bestået uddannelsens sidste eksamen, afgangsprojektet i Diplom i IT-sikkerhed, med et flot 10-tal.

Et eksamensprojekt der tager udgangspunkt i Rambølls egen IT-sikkerhed, og hvis resultater derfor er vigtig viden for virksomheden:

"Jeg har skrevet om anvendelse af metrikker i IT-sikkerhed. Min opgave var at komme med nogle bud på, hvordan vi i Rambøll kan måle på nogle specifikke ting inden for IT-sikkerhed for at dokumentere en fremgang."

Opgaven i sin helhed er stadig fortrolig, så Rambøll har ikke set det færdige projekt endnu. Men opgaven har allerede mens den blev skrevet kastet resultater af sig internt, fortæller Mickey:

"Vi har allerede kunnet bruge meget af det, mens jeg har skrevet på opgaven. Jeg har taget udgangspunkt i vores egne data. Hver gang jeg har kigget på de store mængder af data, er jeg gået tilbage i virksomheden for at se, om jeg har kunnet forbedret noget. Og det viste det sig i dén grad, at jeg kunne - og også gang på gang undervejs," fortæller en glad Mickey.

Det er ikke kun forbedringer, men også effektiviseringer, det har kastet af sig:

"Ved at kigge på de her data på en anden måde end vi har gjort før, så sparer vi meget tid. Jeg kan nu bl.a. bygge nogle grafer, der betyder, at vi ikke skal bruge lige så meget tid på at kigge på data, og vi kan nu også analyserer data på en anden mere brugbar måde," siger Mickey og tilføjer, at der er mange i virksomheden, der glæder sig til at se projektet, når det sidste fortrolige er clearet. For det er som alt andet på Diplom i IT-sikkerhed udarbejdet med den praktiske anvendelse i den studerendes arbejde for øje.

Mickey Fischer, Lead IT System Engineer hos Rambøll. Foto: Privat

Invester i IT-sikkerhed før alt andet

Adspurgt, hvad har han ellers fået ud af uddannelsen, svarer han:

"Selv en klassisk drifts-mand som mig har fået en masse viden og kompetencer, jeg nok ikke ville have kunnet læse og tænke mig frem til. Fx giver de obligatoriske moduler en rigtig god basis for at forstå helheden af IT-sikkerhed. Men du kommer også i dybden i forhold til de driftstekniske ting, man måske ikke altid har med i sine overvejelser," fortæller Mickey.

"Helt konkret lærer man fx, at det er bedre at investere i sikkerheden før, man begynder at investere i andet – altså det er væsentlig billigere og bedre at bygge det sikkert fra start af. Og der er jo ingen, der har lyst til at gå tilbage og starte forfra," ræsonnerer han.

"Det sikkerhedstekniske jeg har lært, har fx gjort, at jeg nu altid genovervejer alting. Så jeg er sikker på, at jeg leverer den optimale og mest sikre løsning fra start af," siger han og fortsætter:

"Jeg har fået et helhedsperspektiv og et solidt fundament for at forstå samt kunne arbejde med IT-sikkerhed, også som driftsmand. Du lærer at sikre, at du ikke giver andre unødigt arbejde – eller dig selv."

Selv en klassisk drifts-mand som mig har fået en masse viden og kompetencer, jeg nok ikke ville have kunnet læse og tænke mig frem til.
Mickey Fischer, Lead IT System Engineer, Rambøll

Heureka moments og aha-øjeblikke om de klassiske nedarvede fejl

Et fag, der undervejs i uddannelsen har givet Mickey stor værdi at lære om, har været IT-governance.

"Underviseren Lars Blomgaard på har virkelig givet mig nogle Heureka moments. Den måde, han har undervist på, har givet mig en større helhedsforståelse for de beslutninger, der træffes i ledelsen, som ryger videre ned i driften," fortæller han og uddyber:

"Nogle gange forstår man ikke, hvorfor ledelsen gør, som de gør. Her har Lars har givet mig en klar forståelse af, hvorfor governance er så vigtig for IT-sikkerheden. Hvor jeg jo normalt tænker mere på, hvad jeg kan lave ’med mine hænder’ i IT. Her slutter governance ringen omkring sikkerheden ved det hele," fortæller Mickey og fortsætter:

"Jeg har også haft ret mange aha-øjeblikke på studiet. Blandt andet med modulet Systemsikkerhed. Der har været rigtig mange gange, hvor jeg har tænkt – nå det er sådan, det fungerer! Det er derfor, vi har de her problemer. Fx har underviseren Henrik Kramselund talt meget om de sårbarheder, vi har i software, som stammer helt tilbage fra de første computere, og dermed er årsagen til de klassiske fejl, vi ofte laver. Det har været en øjenåbner. Det har gjort mig mere opmærksom, og jeg ved nu, hvad jeg skal huske."

Undervisning efter arbejdstid var ikke et problem

Stort set hele uddannelsen var tilrettelagt som undervisning efter arbejdstid, og i mange tilfælde kunne han også vælge at logge på online og deltage ’hybridt’.

Det har dog ikke været et problem for Mickey, at undervisningen har ligget direkte i forlængelse af arbejdstid:

"Når jeg kom kl. 17 og skulle være der til kl. 21, kunne jeg godt mærke, at jeg var lidt træt. Og nogle gange var det to gange om ugen. Men - det var meget interaktiv undervisning. Der var plads til dialog. Derfor var det overkommeligt, selvom det var efter arbejdstid om aftenen. Der var ofte forskellige øvelser, og der var i det hele taget masser af måder, underviserne fastholdt vores fokus på – også selvom man var lidt træt. Der var tid til at spørge ind undervejs – så jeg fik en meget bedre forståelse af emnerne. Underviserne hoppede aldrig over, hvor gærdet er lavest. Vi fik alt vendt og drejet," fortæller Mickey.

Vi har fx lært om de sårbarheder, vi har i software, som stammer helt tilbage fra de første computere, og dermed er årsagen til de klassiske fejl, vi ofte laver. Det har været en øjenåbner. Det har gjort mig mere opmærksom, og jeg ved nu, hvad jeg skal huske.
Mickey Fischer, Lead IT System Engineer, Rambøll

Netværket på studiet har også været godt, selvom der både har været studerende undervejs, der kun tog et enkelt modul, mens andre har taget hele uddannelsen:

"Der har været helt vildt godt netværk på studiet. Jeg kendte ret få. Men vi er mange, der er begyndt at snakke sammen."

På spørgsmålet om der har været meget at læse undervejs, svarer han:

"Der har været ret meget materiale at gennemgå og mange bøger, men det er slet ikke alle bøgerne, vi skulle læse det hele fra. Men hvis du alligevel vælger at læse lidt mere end bare pensum, så er det kun ekstra givende," forklarer han og fortsætter:

"Helt generelt så blev der stillet en stor mængde ressourcer, viden og bøger til rådighed. Underviserne har altid været velforberedte. Alt materialet har altid været klart før hvert modul. Så jeg har kunnet forberede mig, og være helt klar til dag 1."

Diplom i IT-sikkerhed kunne kombineres med et fuldtidsjob

For Mickey var motivationen til at læse videre dels at opnå et højere niveau dels interesse.

Det viste sig dog vanskeligt at finde relevante uddannelser indenfor IT, der passede på Mickeys profil. Flere af uddannelserne krævede desuden, at man kunne følge dem som et fuldtidsstudie.

Har man først har etableret sig og fået en god indtægt gennem flere år, og samtidig flere udgifter, så kan det være svært at omlægge økonomien samt at finde tiden til at tage en uddannelse på SU. Det gjaldt også for Mickey.

"Det passede slet ikke med min økonomi," fortæller Mickey, der som husejer ville få svært ved at klare økonomisk at studere fuldtid og være på SU.

Men så faldt blikket på Diplom i IT-sikkerhed, der er en videregående uddannelse, som man selv betaler for. Den kan tages på deltid ved siden af et fuldtidsjob i ens eget tempo hen over en årrække.

"Jeg havde hørt om Diplom i IT-sikkerhed fra Henrik Kramselund (underviser på Diplom i IT-sikkerhed, red), som jeg havde mødt på konferencen BornHack. Han havde faktisk forsøgt at hverve mig som studerende flere gange," fortæller Mickey.

En realkompetencevurdering blev adgangsbilletten til Diplom i IT-sikkerhed

Der var dog det problem, at Mickey egentlig skulle have et højere uddannelsesniveau for at opfylde adgangskravene til Diplom i IT-sikkerhed.

"Der var alt i alt ikke så mange uddannelsesmuligheder for mig, fordi jeg ikke havde gået i gymnasiet eller havde en universitetsbaggrund. Jeg tror, der er mange i samme situation. Som er autodidakte, eller ikke har tilstrækkelig uddannelsesbaggrund," fortæller Mickey.

"Men på Diplom i IT-sikkerhed kunne jeg på baggrund af min erhvervserfaring få en realkompetencevurdering af, om min arbejdserfaring matchede adgangskravene, og det var nok til at give mig adgang. Det var faktisk relativt nemt at få realkompetencevurderingen – jeg sendte mine uddannelsespapirer og CV som datateknikker hos Rambøll til KEA, og så blev det godkendt i løbet af en uge."

Arbejdsgiver og Omstillingsfonden betalte næsten hele uddannelsen

Studerende på diplomuddannelser betaler selv deres uddannelse. Medmindre man kan få sin arbejdsgiver med på en ordning om, at de betaler.

Det første fagmodul på uddannelsen betalte Mickey selv, men til gengæld søgte han økonomisk tilskud til betalingen fra Omstillingsfonden, der er en kompetencefond for ufaglærte og faglærte. Så i realiteten blev udgiften minimal.

Der gik dog ikke ret længe, før hans arbejdsplads kunne se værdien, og siden betalte de resten af Mickeys uddannelse.

På den måde fik Mickey fuld løn under uddannelsen, og skulle kun afholde udgifter til bøger.