Lær, hvordan du kan håndtere hackerangreb i virksomheden.

Fagmodulet Hændelses- og trusselshåndtering er målrettet de virksomheder, som skal i gang med at lave en beredskabsplan indenfor IT-sikkerhed eller søger inspiration til arbejdet med en eksisterende beredskabsplan.

Fagmodulet giver et indblik i hackerangreb og hvad der sker i en virksomhed under et angreb. Du får inspiration til, hvordan du kan håndtere hackerangreb i virksomheden.

Hændelses- og trusselshåndtering tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende IT-strukturer og IT-sikkerhedsdokumenter. For at kunne reagere korrekt på hackerangreb, skal du have viden om de tekniske strukturer og værktøjer, der allerede er i din virksomhed. Fagmodulet hænger tæt sammen med andre fag i uddannelsen diplom i IT-sikkerhed, som kan være med til at give dig den nødvendige viden til at håndtere hackerangreb. Her kan nævnes Videregående sikkerhed i IT-governance, SIEM og loganalyse, Systemsikkerhed samt Netværks- og kommunikationssikkerhed, som til sammen danner de fysiske rammer for, hvilke data man har til rådighed i en SIR situation (Security Incident Response).