KEAs Facility Manager lederuddannelse på akademiniveau er udviklet i samarbejde med branchen på baggrund af et behov for bredere kompetencer, der kan gøre FM-lederen stærkere i hverdagen. Målgruppen er i særlig grad FM-ledere, der står i spidsen for kundernes og brugernes oplevelse.

RESULTATERNE BLIVER BEDRE MED STØRRE INDSIGT I FM-PROCESSERNE

At det faglige indhold giver et boost i arbejdslivet understøttes af de studerende, der har fulgt et eller flere moduler på KEAs FM-lederuddannelse.

En af dem er Rasmus Porsing, der er uddannet møbelsnedker. Han er i dag ejendomsinspektør i en stor dansk virksomhed og fik brug for efteruddannelse, da han fik nye arbejdsopgaver.

Han har taget modulet Registrering og Tilstandsvurdering og fortsætter til efteråret på modulet i Projektledelse.

”Det giver et godt løft i det daglige, at jeg forstår de processer, der ligger bag de konkrete opgaver, der skal løses.

Der kan godt være lidt stress forbundet med ikke at være helt up to date med forholdene bag de opgaver, man har. Første modul var rigtig godt og meget relevant for mig. Det ramte lige hvor det skulle og var nemt at bruge i mit arbejde”, fortæller Rasmus Porsing.

ENESTE FM-UDDANNELSE MED AKKREDITERET KVALITETSSTEMPEL

KEA er den eneste akkrediterede uddannelsesinstitution, der udbyder en FM-lederuddannelse. Det er et kvalitetsstempel fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet, der garanterer, at KEA leverer fagligt kvalificerede efteruddannelser, der imødekommer den enkeltes og virksomhedernes behov.

”Som akkrediteret uddannelsesinstitution er vi professionelle i forhold til undervisning. Vi har en kvalitetskultur, der sikrer, at vi giver vores studerende efteruddannelser med undervisning af høj kvalitet, der kommer erhvervslivet til gavn,” fortæller uddannelsesdirektør på KEA Eva Valcke.

Underviserne på KEA Kompetence har en unik blanding af helt aktuel erfaring fra branchen og en pædagogisk tilgang til stoffet, der giver de studerende det bedste fra to verdener. En af underviserne er Nicky Gulholm, der har 20 års erfaring fra branchen og arbejder med Facility Management i sin egen virksomhed og faciliterer netværk i DFM.

”Jeg har været på et grundforløb om at undervise, og det har givet mig rammerne for at arbejde med læringsmål og i det hele taget viden om, hvordan man leverer god undervisning. Det giver større overblik og mulighed for at hjælpe den enkelte studerende bedst muligt”, fortæller Nicky Gulholm, der glæder sig til at skulle undervise i endnu et modul, nemlig Service, der bliver udbudt i efteråret 2023.

Lige nu underviser han på modulet Registrering og Tilstandsvurdering og oplever, at det udbytte, de studerende blandt andet får, er at kunne have en skarpere dialog med ledelsen i deres virksomhed. 

FLEKSIBILITET FOR DEN ENKELTE STUDERENDE

Opbygningen af KEAs efteruddannelser betyder, at man kan læse dem, mens man arbejder. Den fleksibilitet giver gode muligheder for at kunne tilrettelægge en efteruddannelse, der passer til arbejds- og privatlivet. De enkelte moduler kan man læse i det tempo og omfang, det passer:

”Jeg valgte blandt andet KEA, fordi der er mulighed for at bygge ovenpå de enkelte moduler. Jeg ledte først efter et modul i Projektledelse, og det skal jeg læse til efteråret. Og det kan jeg lægge oveni modulet Registrering og tilstandsvurdering, som jeg læste sidste efterår”, fortæller studerende Rasmus Porsing.

Mød en studerende på Facility Management:

Esben Schjelde, maskinmester, Københavns Universitet, læser modulet Ledelse i praksis.

Som praktiker kan man godt synes, det er svært at få hoved og hale i teorier. Man gør måske mange ting sådan lidt ubevidst i det daglige, men nu kan jeg pludselig relatere det til teorierne, jeg lærer om. Jeg er ikke ansat som leder, men det er gået op for mig, at jeg har en del elementer af det min hverdag alligevel, der findes jo både formel og uformel ledelse.

Mød en studerende på Facility Management:

Søren Valentin, driftleder/næstkommanderende på Svanemøllen Kaserne, læser modulet Ledelse i praksis

Jeg fik mulighed for efteruddannelse i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse fra ISS til Forsvaret. Jeg har arbejdet med FM i mange år uden at have papir på det. Nu er jeg i gang med Ledelse i praksis, hvor jeg er optaget af situationsbestemt ledelse, der handler om at se på den enkelte medarbejders behov for ledelse. Jeg fik også meget ud af modulet Projektledelse, for det var nyt for mig. Vi har mange store flytninger i Forsvaret, og der er jeg blevet mere solid i planlægningsdelen af, hvordan man for eksempel får flyttet 200 mand på den bedste måde.

FM-lederuddannelsen på KEA er kendetegnet ved at være:

  • Praksisnær uddannelse, der kan bruges i hverdagen
  • Fleksibel efteruddannelse, som du selv kan styre
  • Akkrediterede forløb, og derfor anerkendt

Interesseret? Læs mere om Facility Manager uddannelsen.