Manglende viden om robotter afholder mange danske virksomheder fra at indføre robotter i produktionen. Det er nu muligt at blive klogere på, hvad robotter kan gøre for din virksomhed, og hvilke typer robotter der vil passe til din produktion, når KEA for første gang udbyder modulet Robotteknologi.

Med en fremtid, hvor produktion i højere grad automatiseres, er der behov for et kompetenceløft i industrien, særligt blandt de teknikere, der arbejder med og har ansvar for de tekniske anlæg i produktionen. Derfor tilbyder KEA modulet Robotteknologi i november 2021 og igen i foråret og efteråret 2022, som giver færdigheder i at forstå samt vælge den rette robot til den konkrete opgave i egen virksomhed, herunder set i forhold til gældende sikkerhedslovgivning.

"Modulet er målrettet teknikere, der arbejder med automation i industrien. Med modulet ønsker vi at styrke deres forståelse for robotter og implementering af disse i et automatiseret anlæg," fortæller Uddannelseskonsulent på KEA, Thomas Toft Rasmussen.

En kæmpe konkurrencefordel at automatisere

Potentialet ved at effektivisere produktionen ved brug af robotter er stort og kan skabe konkurrencemæssige fordele. Alligevel er der mange virksomheder, der fortsat er meget tøvende med at indføre robotter i deres produktion. Ifølge automatikingeniør og ejer af Automate Partner, Lenni Ravn, skyldes det blandt andet en fremtidståge, som man er for usikker til at træde ind i.

"Jeg oplever i høj grad, at virksomhederne mangler viden om robotters potentiale, og derfor kan de ikke gennemskue tilbagebetalingstiden på robotterne set i forhold til egen produktion. Samtidig oplever jeg også en stor berøringsangst, måske netop på grund af den manglende viden. Mange er bange for at turde tage skridtet og gøre noget nyt; også selvom det vil føre til øget omsætning i den anden ende," fortæller Lenni Ravn og konkluderer:

"Der er behov for folk i virksomhederne med grundlæggende viden om robotter, så de med udgangspunkt i virksomhedens egne behov bedre kan gennemskue, hvad der er det rigtige for dem at gøre."

Det er dyrt med robotter! Eller er det?

På modulet Robotteknologi vil der blive arbejdet med både traditionelle industrirobotter samt samarbejdende robotter, de såkaldte 'cobots', så virksomhederne bliver klar over mulighederne og udfordringerne ved begge dele. Cobots har blandt andet den fordel, at der ikke er samme krav til sikkerhedsafskærmning, som der er ved brug af traditionelle industrirobotter, og derfor er robotteknologi ikke længere noget, der kun er forbeholdt store produktionsvirksomheder. Selv helt små produktioner og mindre virksomheder kan få gavn af at gøre brug af cobots.

Ifølge rapporten "Danske virksomheders brug af cobots - Barrierer, gevinster og behov" fra 2021 oplever de virksomheder, som anvender cobots, en lang række fordele både i forhold til økonomi, en forbedring af arbejdsmiljøet og en ensartet kvalitet i produktionen, ligesom cobots typisk vil være en markant billigere løsning i forhold til en fuldautomatisk løsning. Det er pointer, Lenni Ravn bakker helt op om:

"Der er så mange virksomheder, hvor det slet ikke giver mening, at de ikke har indført robotter endnu. Der er så mange muligheder for alle størrelser af virksomheder."