Takket være Omstillingsfonden er Martin Hesselbak Nielsen nu i gang med at efteruddanne sig på KEA fra murer til byggeleder. Et kompetenceløft, som Martin kun har kunnet opnå ved hjælp af den økonomiske håndsrækning fra Omstillingsfonden.

Billede af Martin Hesselbak Nielsen 

Efter gymnasiet var Martin Hesselbak Nielsen først et kort smut forbi fysioterapeutuddannelsen, men indså hurtigt, at det ikke var ham. Han uddannede sig i stedet til murer, men han kunne dog hurtigt mærke, at han ikke havde lyst til at arbejde som murer resten af livet. Derfor begyndte han at se sig om efter relevante efteruddannelsesmuligheder.


Her faldt valget på KEA Kompetence og efteruddannelsen BLU, Byggeriets Lederuddannelse, som er et to -årigt deltidsstudium. BLU består af fire fagmoduler, der alle hører under Akademiuddannelse i Ledelse, og retter sig mod folk, der har eller ønsker at opnå ledelsesfunktioner i byggebranchen.


Men det lille murerfirma, som Martin dengang var ansat hos, havde ikke brug for byggeledere, og ville derfor ikke betale for uddannelsen. Så betingelsen for at han kunne få lov at bruge tid på uddannelsen var, at han selv betalte. Men da hvert semester koster ca. 12.000 kr., og der er fire semestre i alt, havde han ikke selv mulighed for det økonomisk.

OMSTILLINGSFONDENS STØTTE BLEV AFGØRENDE

Det var derfor en stor lettelse, da han igennem KEA blev gjort opmærksom på Omstillingsfonden, og de muligheder for økonomisk støtte, man tilbydes der. For som han forklarer:
”Jeg havde brug for økonomisk støtte for at kunne gennemføre uddannelsen, så de penge, jeg har fået fra Omstillingsfonden har været helt afgørende for, at jeg overhovedet har kunnet gå i gang med uddannelsen”.
Martin søgte fonden før årsskiftet 22/23 og igen efter årsskiftet og modtog fondsmidler begge gange.
Nu har han søgt en tredje gang, så han kan afslutte sit fjerde og sidste semester.
Så når han til sommer er færdig med fjerde og sidste semester, har Omstillingsfonden altså finansieret over halvdelen af hans BLU-uddannelse.

ANSAT SOM BYGGELEDER QUA SIT BLU-STUDIUM

Efter Martin begyndte på BLU, skiftede han job og er nu ansat i firmaet Casadana, hvor han på grund af sit igangværende BLU-studium blev ansat som byggeleder, og de ledelseskompetencer han har fået via uddannelsen bringer han dagligt i spil.

Martin kunne dog allerede bruge lidt af den viden, han tilegnede sig i starten af uddannelsen, på sit gamle job.
Det var særligt nogle af de menneskelige kompetencer, som han havde tilegnet sig på BLU, som han kunne drage fordel af i forhold til kolleger og andre samarbejdspartnere. Men det er klart, at de ledelsesmæssige kompetencer, han har opnået på BLU-uddannelsen, har han særligt kunnet bringe i spil på sin nuværende arbejdsplads, Casadana, hvor han har en formandspost som byggeleder:


”Lige nu bruger jeg mest det lærte til at håndtere, hvordan man kommunikerer og håndterer det i forhold til de andre ansatte. Men efterhånden som jeg nærmer mig afslutningen af studiet, kan jeg bruge endnu flere af de kompetencer vi har lært. Alt fra ledelse i praksis til strategi”.


På spørgsmålet om, hvordan undervisningen på BLU-studiet indtil nu har været, svarer Martin:


”Jeg har været meget tilfreds med undervisningen på KEA. Det, der er fedt er, at man lærer noget, som man hurtigt skal ud og bruge i praksis. Også eksamen er bygget op på den måde - man skal have en case, som man straks kommer ud at bruge i virkeligheden. Man finder hurtigt ud af, at man må lære noget teoretisk, som man hurtigt kommer til at bruge i praksis. Og det er lige præcis det, jeg selv har gjort i mit byggelederjob”.

NEMT AT ANSØGE OMSTILLINGSFONDEN

I forhold til om det var nemt eller bøvlet at søge om fondsmidler fra Omstillingsfonden, siger Martin:


”Det har været nemt at søge, for man får løbende påmindelses-mails fra KEA, hvor man bliver guidet igennem ansøgningsprocessen og får gode instrukser til, hvordan man ansøger om Omstillingsfondens midler. Og hvis man fx glemmer at sende sin Tro- og Loveerklæring, får man straks en reminder fra KEA. Man bliver virkeligt holdt i hånden af KEA”.


Martin opfordrer således alle, der gerne vil videreuddanne sig, til at ansøge om økonomisk tilskud fra Omstillingsfonden.

FACTS OM OMSTILLINGSFONDEN

Man har mulighed for at få 10.000 kr. om året til efteruddannelse via Omstillingsfonden.
Indtil nu har Omstillingsfonden været forbeholdt personer i job med en faglært eller ufaglært baggrund, men fra 1. januar 2024 er målgruppen for fonden udvidet til også at omfatte personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau.
Omstillingsfonden er således en ny attraktiv tilskudsmulighed for dem, der har en erhvervsakademiuddannelse som deres højeste uddannelsesniveau,
Læs mere her: OMSTILLINGSFONDEN