Der er et stort behov for at FM-ledere har den nødvendige viden og kompetencer indenfor bygningsautomatik, for at kunne bidrage til den grønne omstilling. 

Det har vi taget bestik af på KEA - Københavns Erhvervsakademi, og udviklet et nyt fag, der har fået interesse fra en bred vifte af virksomheder.

Fra april 2024 kan du tage det statsanerkendte fag Bygningsautomatik for FM-ledere og få viden og færdigheder indenfor bygningsautomation over 8 undervisningsgange – og du finder det kun på KEA.

På faget dykker man ned i CTS- og BMS-anlægs opbygning, styring og indregulering, og får en solid viden om automationsformer, koordinering af bygningsfunktioner og kommunikationsprotokoller.

Der lægges samtidig vægt på redskaber til ledelsesdialoger, så man kan bidrage aktivt til udviklingen af bygningsdriften. Hvad end du er leder eller specialist, er der et stigende behov indenfor FM for at du forstår de bygningsautomatiske anlæg, som styrer alt fra varme, ventilation, lys og køl.

Faget er en del af Facility Manager Lederuddannelsen, som er den eneste statsanerkendte uddannelse til Facility Managers i Danmark. Du kan tage enkelte fag fra uddannelsen som selvstændige kurser. Eller du kan vælge at tage hele uddannelsen.

Al undervisning er tilrettelagt, så du kan følge med ved siden af dit arbejde.

Tilmeld dig et enkelt fag eller tag hele uddannelsen

Der er holdstart på faget BYGNINGSAUTOMATIK FOR FM-LEDERE den 15. april 2024. Læs mere om faget og tilmeld dig

En række af de øvrige fag starter primo marts. På Kea.dk/FacilityManager kan du få en oversigt over alle fag og læse nærmere om indhold, datoer og øvrige praktiske forhold.