Webinar om Bygningsautomatik for FM-ledere

Savner du viden om automatiske bygningsanlæg, energidata, energioptimering og bygningskomfort? Så er faget Bygningsautomatik for FM-ledere noget for dig.

Webinar d. 11. januar 2024 klokken 15:15-16:00 

Lederrollen indenfor Facility Management stiller i stigende grad krav til forståelse for automatiske bygningsanlæg, bygningskomfort og energioptimering. 

På KEA har vi udviklet et nyt fag, der giver dig viden om og indsigt i bygningers automatiske anlæg med henblik på at sikre og optimere driften af den samlede bygningsmasse, så du er i stand til at tage den ledelsesmæssige dialog med medarbejdere, specialister og leverandører. og kan bidrage aktivt til udviklingen af bygningsdriften. 

Du får grundlæggende viden om relevante tekniske installationer, som kan opsamle og bearbejde data inden for varme, ventilation og lys. Og du får indsigt i de kommunikationssystemer, som understøtter samspillet mellem de forskellige former for automatik. 

Lyder det som noget for dig? 

Kom med d.11. januar, når vi holder infowebinar om Bygningsautomatik for FM-ledere. Du kan både høre mere om faget og møde to af de skarpe undervisere, Bent Kimer og Hanne Halvorsen.  

Endelig får også en kort introduktion til den samlede FM-uddannelse, som faget er en selvstændig del af, og alle de muligheder, uddannelsen giver.