Med Økonomisk ledelse lærer du - i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis - at arbejde med analyse, reflektion og håndtering af økonomisk ledelse.

Du lærer - med et videnskabsteoretisk perspektiv - at kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier, begreber og metoder til økonomisk ledelse i et ledelsesmæssigt perspektiv.