Afgangsprojektet er det sidste skridt på vejen til din akademiuddannelse i Energiteknologi

Afgangsprojektet skal demonstrere dine kompetencer indenfor alle de faglige områder du har været igennem. Det kan være en konkret sag som du agerer rådgiver på, og dermed får demonstreret dine evner til at sammenligne forskellige muligheder for tiltag på en eller flere konkrete bygninger.

Du skal til dette projekt finde dig en egnet samarbejdspartner, der kan være ramme om dit projekt. Vi hjælper dig gerne med at finde en hvis du ikke selv har ideer eller kontakter.

Undervisningen på afgangsprojektet er målrettet dine behov for at sikre, at du får allermest ud af det, og derfor vil det variere hvilket indhold der fokuseres på.