Lær om indretning og drift af byggepladsen.

På faget ’Bæredygtig drift af byggeplads’ lærer du bl.a., at udarbejde en byggepladsplan for en mellemstor byggeplads, at anvende centrale digitale planlægningsværktøjer og efter behov kunne udarbejde tids- og bemandingsplaner mm.

Du får kompetencer til at lede og drive en mindre/mellemstor byggeplads ud fra bæredygtighedsprincipper samt at håndtere afgivelse af tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation indeholdende indhentede tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter.