Lær hvordan du bedst kan understøtte dine - og din virksomheds - budskaber med visuelle virkemidler.

Mennesket er en kompleks størrelse. Kommunikation er en kompleks størrelse. Både som individer eller samlet i fællesskaber kommunikerer vi forskelligt - og vi indlærer forskelligt. Nogle er mere visuelle end andre. Generelt kan man dog sige, at budskaber gerne træder klarere frem, hvis de understøttes visuelt.

På dette modul lærer du at anvende af visuelle virkemidler til at understøtte både kommunikation og procesfacilitering.