Vidste du, at du kan bygge din egen akademiuddannelse, der har fokus på lige præcis det, du har brug for i dit arbejdsliv?

Med en fleksibel akademiuddannelse har du mulighed for selv at skræddersy din akademiuddannelse med lige præcis de fagmoduler, som, du synes, er interessante. Du kan således vælge fagmoduler fra flere forskellige uddannelser og dermed sammensætte din helt egen uddannelse.

På en "almindelig akademiuddannelse" er der som regel et eller flere obligatoriske fag, som man skal tage for at få den samlede uddannelse. Med en fleksibel akademiuddannelse kan du så at sige gå udenom de obligatoriske fag og i stedet sammensætte en uddannelse fx bestående udelukkende af valgfrie fagmoduler, eller en blanding af valgfrie og obligatoriske fagmoduler, hvor du tager hensyn til de kompetencer, du gerne vil have efter endt uddannelse. 

Få din fleksible akademiuddannelse godkendt

For at få godkendt din fleksible akademiuddannelse er der dog nogle krav, du skal leve op til:

  • Du skal vælge mindst 30 ECTS, som skal komme fra uddannelser, der ligger indenfor samme fagområde. Du kan se, hvilke fagområder vores uddannelser hører til på Studievejledningens side
  • Du skal have gennemført 50 ECTS, før du starter på dit afgangsprojekt
  • Dit afgangsprojekt skal tage udgangspunkt i det faglige fokus, du har haft i løbet af din uddannelse
  • Du skal gennemføre det samlede forløb på 6 år
  • Du skal lave en uddannelsesplan sammen med vores studievejleder

Eksempel, Bygningsautomatik

Vil du fx gerne uddanne dig med et fokus på Bygningsautomatik, kan du sammensætte din uddannelse med fagmoduler indenfor det emne fra Akademiuddannelsen i El-installation, og så krydre med andre relevante fagmoduler, fx indenfor projektledelse. Din uddannelse kunne fx se således ud:

Med ovenstående valg af fagmoduler kunne din skræddersyede uddannelse – efter aftale med studievejlederen – fx hedde Fleksibel Akademiuddannelse i Bygningsautomatik.

bygningsautomatik fleksibel au

Eksempel, Digital Kommunikation og e-handel

Vil du gerne have en uddannelse med fokus på digital kommunikation og e-handel, kan du fx sammensætte din uddannelse med fagmoduler fra Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling og Akademiuddannelsen i Salg og Markedsføring. Din uddannelse kunne fx se således ud:

Med ovenstående valg af fagmoduler kunne din skræddersyede uddannelse – efter aftale med studievejlederen – fx hedde Fleksibel Akademiuddannelse i Digital kommunikation og E-handel.

bygningsautomatik fleksibel au

Allerede sammensatte fleksible uddannelser

Vi har allerede to faste uddannelser, der er sammensat som fleksible akademiuddannelser. 

Byggeriets Lederuddannelse (BLU) - for dig der vil arbejde med ledelse indenfor byggebranchen. Uddannelsen er på 40 ECTS, så hvis du vil have en fuld fleksibel akademiuddannelse, kan du supplere med et ekstra fagmodul på 10 ECTS og afgangsprojektet.

Koordinatoruddannelsen - til dig der vil udvikle og fremtidssikre dine administrative koordinerende kompetencer. Uddannelsen er en fuld fleksibel akademiuddannelse.