Du får de nødvendige forudsætninger til at kunne rådgive kunder om alle aspekter ved anskaffelse, installation og vedligehold af solvarmeanlæg. 

Modulet giver dig kompetencer til at dimensionere, montere og beregne lønsomhed på solvarmeanlæg. Du vil få kendskab til hybrid-anlæg med andre varmekilder, som kan integreres med solvarme, samt disse anlægs opbygning.

Du vil blive bekendt med relevant lovgivning på området, samt korrekt indregulering af styringer og montering af anlæggene. Du bliver i stand til at planlægge korrekt rørføring og forbinde anlægget, så det opfylder de lovgivningsmæssige krav.

Med dette modul kan du opnå autorisation som VE installatør for solvarmeanlæg.