Vil du ikke acceptere stress under dit lederskab? Så få redskaberne til at forebygge og håndtere den. 

Efter fagmodulet kan du både forebygge stress og håndtere medarbejdere, som allerede er blevet stressede. Som leder forventes du at gå forrest i kampen mod arbejdsbetinget stress. Forløbet her giver dig færdighederne til at levere på forventningen.

Du får redskaber til at identificere og ændre forhold, som fremkalder stress. Og du lærer at indgå som sparringspartner i forhold til at adressere stress i organisationen.

Desuden lærer du at gennemføre stress-samtaler – og stille professionelle spørgsmål på en empatisk og nysgerrig måde.

Forløbet giver dig altså en hel værktøjskasse til at imødegå et problem, som er udbredt, vanskeligt og nødvendigt for en leder at kunne løse.

Stress i organisationen - forbyggelse og håndtering er et valgfag på Akademiuddannelse i Ledelse.