Få overblik over de nærtliggende forretningsmuligheder, der leder til vækst og innovation.

Fokus for fagmodulet er, hvordan du afsøger dit marked for de helt rigtige forretningsmuligheder, der ligger lige for. Med udgangspunkt i dette vil du på fagmodulet udarbejde en strategi, der leder til den ønskede kunde-efterspørgsel og vækst. Vi gennemgår din produktstrategi og ser nærmere på, hvordan den hænger sammen med din forretningsmodel.

Kundeoplevelsen er særlig vigtig og derfor både starter og slutter vi der i arbejdet med din produktstrategi og forretningsmodel.

Igennem modulet vil du komme til at arbejde struktureret og systematisk med at finde præmissen for det produkt, du ønsker at lancere. Du introduceres blandt andet til lanceringen af bundles og herunder sammensætningen af produkter og markedsmæssige forstyrrelser (disruptions), ligesom du vil blive introduceret til innovation i processen omkring din produktstrategi og forretningsmodel. Du bliver igennem modulet skarp på kriterierne for dine valg og hvordan du styrer processen. Du vil også blive introduceret til konceptudvikling, da det netop er i denne fase, at kunde-efterspørgslen skabes. 

Når du har gennemført modulet, vil du have din egen helt praktiske strategi for at kunne afdække værdifulde forretningsmuligheder med hjem i tasken. Du kan tage den med hjem til virksomheden og sætte den i værk med det samme. På det strategiske plan vil du også vide, hvilke interessenter du skal inddrage og hvornår de skal involveres for at komme videre med realiseringen af de nærtliggende forretningsmuligheder.